Desinficera med KBM Disinfection by LifeClean

I kampen mot virus och multiresistenta bakterier som ger upphov till kräksjuka, salmonella, legionella, MRSA samt svårhanterliga sporer krävs ett kraftfullt desinfektionsmedel. Samtidigt måste miljön skonas så mycket som möjligt

KBM Disinfection by Lifeclean gör det enkelt att uppfylla alla krav!

Eliminerar flertalet mikroorganismer

Inom två minuter ger KBM Disinfection full desinficerande effekt och eliminerar:

- bakterier som ger upphov till vinterkräksjuka, legionella och salmonella

- antibiotikaresistenta bakterier som MRSA

- mögel och besvärliga sporer som Clostridium difficile.

Miljövänligt och lätthanterligt

KBM Disinfection är ytterst miljövänlig tack vare en speciell tillverkningsprocess. Medlet är till 99,6% vattenbaserat, tillverkat i Sverige samt färdigt att användas utan att du som användare behöver ha skyddsutrustning.
 
Användningsområdet är brett - överallt där desinfektion behövs på sjukhus, veterinärkliniker, äldreboende, skolor och förskolor, inom livsmedelsindustrin och jordbruk, på hotell, portabla toaletter etc.

Produkten är väldokumenterad och har testats av oberoende forskningsinstitut - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt danska SSI, för att klara högt ställda krav för miljö och användare.

Beställ artiklarna här.