Kunskap och användarguider

Allt du behöver veta kring våra produkter och tjänster i vårt sortiment - hur du använder produkterna, vad märkningar och symboler betyder, hur du gör ett hållbart och miljömedvetet val med mera.

Vi underlättar din arbetsdag med kunskap och guider kring allt från andningsskydd, munskydd, arbetskläder, arbetshandskar, hörselskydd, skyddsglasögon och arbetsskor till städredskap, mijöanpassade städkem, tvål, torkpapper och restaurang- och serveringsprodukter.

 • Torkpapper
 • Andningsskydd
 • Arbetshandskar
 • Skyddskläder
 • Arbetskläder
 • Fallskydd
 • Utbildningar
 • Ögonskydd
 • Hörselskydd
 • Hudskydd
 • Storleksguider
 • Skor
 • Gasdetektor
 • Städning
 • Ergonomi
 • IR-kamera
 • Vendingmaskiner
 • Profilkläder
 • Andningsskydd
Filtermask användningstid.
Användningstid för filtermasker
Hur länge kan du använda ett användningsskydd av typen FFP1, FFP2 och FFP3? Vad innebär det att ett skydd är märkt med R eller NR? Vi förklarar för dig.
 • Hörselskydd
Bullertermometer.
Bullertermometer
Buller på jobbet kan på flera sätt bidra till mental belastning och göra dig mer trött. Det kan också göra att du får huvudvärk och i värsta fall hörselskador. Få koll på buller med vår bullertermometer.
 • Arbetshandskar
Direktiv och standarder för handskar.
Direktiv, standarder och märkning på handskar
Arbetshandskar och skyddshandskar ska följa olika direktiv och standarder samt regler. Allt för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
 • Städning
 • Ergonomi
Ergonomi och ekonomi.
Ergonomi för din ekonomi

Tid är pengar. Ett väl använt och lite slitet uttryck. Men när det gäller städning är det den allra största sanningen. Få tips om hur du förbättrar ekonomin.

 • Städning
 • Ergonomi
Ergonomisk städning - tre tips.
Tre tips för ergonomisk städning
Arbetar du som lokalvårdare rör du på dig mycket när du städar. Det är bra för din kropp men det är viktigt att rörelserna utförs på rätt sätt.
 • Hörselskydd
Direktiv kring buller.
EU-direktiv om buller
Ta reda på vilka gränsvärden och skyddsåtgärder som gäller enligt direktivet 2003/10/EC angående buller.
 • Fallskydd
Fallskydd i slutna utrymmen.
Fallskydd i slutna utrymmen
Slutna utrymmen som silos, brunnar och cisterner ska du betrakta som potentiella riskmiljöer. Därför ska du alltid göra en riskbedömning innan du utför arbetet i dessa utrymmen.
 • Fallskydd
Fallskydd - kontakta oss för riskanalys.
Fallskydd - riskanalys och råd
Vi hjälper er med allt från riskanalyser, fallskyddsutbildningar, val av fallskyddsutrustning och service på fallskyddet. 
 • Fallskydd
Fallskyddsutrustning har en livslängd.
Fallskyddsutrustning har en livslängd
All fallskyddsutrustning har en max livslängd. Utöver det påverkas den av yttre faktorer som du också måste ta med i beräkningen.
 • Andningsskydd
Allt om filterval för ditt andningsskydd.
Filterval för andningsskydd helmask och halvmask
För din hälsas skull - lär dig om partikelfilters avskiljningsgrad i ditt andningsskydd. 
 • Gasdetektor
Gasdetektor och simulering.
Gasdetektorer och simulering
Bärbara gasdetektorer kan mäta syrebrist, explosionsfara och giftiga gaser. Prova på en simulator för hur gasdetektorer från MSA fungerar.
 • Gasdetektor
Gaser och syrebrist kräver gasdetektor och skyddsutrustning.
Gaser, syrebrist och människan
Gaser är sällan märkbara med sinnena. Detsamma gäller syrebrist. Därför finns det vägledande gränsvärden för när andningsskydd och gasdetektorer måste användas i riskfyllda arbetsmiljöer.
12 av 52 artiklar