2023-12-21

Procurator erhåller en silvermedalj i EcoVadis, en global plattform som bygger frågeställningar som hänför sig i globala hållbarhetsstandarder som ILO (International Labour Oranization), Global Compact Principles, GRI (Global Reporting Initiative) och ISO 26000. Företag bedöms utifrån sin hållbarhetsprestation inom miljö, etik, hållbara inköp samt arbetsmiljö och Mänskliga Rättigheter. Bedömningen sker genom ett omfattande frågeformulär där varje svar ska verifieras med bevis som exempelvis policys, protokoll, certifikat, statistik, avtal och interna processer/rutiner.

Av över 100.000 bolag från 175 olika länder registrerade i plattformen tillhör Procurator de 25% högst rankade och har därmed erhållit en silvermedaljen. Högst rankat av de fyra kategorierna blev miljöarbetet vilket kan hänföra sig till att vi sedan över 20 år tillbaka är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har en gedigen dokumentation.

”Utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg, däremot är vi inte nöjda och har givetvis ambitionen att nå ännu högre. Vi tar med oss feedback på styrkor och förbättringsområden som vi kan arbeta vidare med i vår hållbarhetsresa.”

- Jonas Larsson, Hållbarhetschef

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.