2024-01-22

Oroligheter i Röda havet

Till följd av upptrappade konfliker i och omkring Röda havet rapporterar vår transportör DSV att ungefär 80% av alla containerfartyg omdirigerats till Afrika/Godahoppsudden för att undvika Suezkanalen. Detta kan leda till stora förseningar i transporttider för gods från Asien, samt kraftiga ökningar av fraktkostnader.

Vi vill med denna information förvarna om troliga förseningar och prishöjningar som detta kan innebära för dig som kund om konflikten håller i sig. Vi får löpande uppgifter från DSV och kommer delge er mer information så snart vi fått den.

Har du frågor om hur detta kan komma att påverka försörjningen av dina produkter eller behov är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Procurator eller vår Kundservice, så hjälper vi dig med byte av produkter eller ökade volymer.

Kundservice: 020 - 551 310 eller kontakt@procurator.com

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.