Andningsskydd mot virus

För alla typer av andningsskydd mot virus - väg in typ av virus samt arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Arbete under långa arbetspass i miljöer med virus kräver mycket av bäraren av andningsskyddet. Hänsyn måste därför tas till hur ditt andningsskydd kan underlätta andning samt arbete.

Vi rekommenderar andningsskydd med klass P3 eller FFP2- och FFP3-filter som lämpliga mot virus som exempelvis coronavirus.

FFP-filter finns i tre olika nivåer - med eller utan andningsventiler och bedöms enligt en nominell skyddsfaktor. Det är en faktor som mäts under laboratorieförhållanden, inte i verklig arbetsmiljö.

  • FFP1-filter är den lägsta nivån. Halvmasken filtrerar 80% av föroreningar i form av partiklar. Nominell skyddsfaktor är 4.
  • FFP2-filter är mellannivån. Halvmasken filtrerar 94% av föroreningar i form av partiklar. Detta filter har även den globala benämningen KN95 och rekommenderas som lägsta skydd av WHO. Nominell skyddsfaktor är 12.
  • FFP3-filter är högsta klassen på partikelfilter. Halvmasken filtrerar 99% av föroreningarna i form av partiklar. Detta skydd har en nominell skyddsfaktor på 50.

Du kan också välja halvmask där du monterar in valfritt filter och som är certifierat enligt EN 140. I detta fall bör du välja ett så kallat P3-filter. Då får du en filtreringsgrad på 99,95% av föroreningarna i form av partiklar och en nominell skyddsfaktor på 48. Denna typ av mask har utandningsventiler.

OBS! Förväxla inte andningsskydd med munskydd. Ett munskydd skyddar inte bäraren mot föroreningar och virus i luften. Lär dig välja andningsskydd vid risk för smitta av corona; covid-19 >> 

Komplettera vid behov med skyddsglasögon, korgglasögon, skyddshandskar, skydds- och engångskläder samt skyddsstövlar.