2023-11-07

Andningsskydd mot virus- vilket ska jag välja?

När du väljer andningsskydd mot virus är det viktigt att väga in typ av virus samt arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Under långa arbetspass i miljöer med virus krävs mycket av bäraren och av andningsskyddet. Därför bör du ta hänsyn till hur ditt andningsskydd kan underlätta både din andning och ditt arbete.

→ Alla våra andningsskydd

Vi rekommenderar andningsskydd med klass P3 eller FFP2- och FFP3-filter för virus som exempelvis coronavirus.

FFP-filter finns i tre olika nivåer - med eller utan andningsventiler och bedöms enligt en nominell skyddsfaktor. Det är en faktor som mäts under laboratorieförhållanden, inte i verklig arbetsmiljö.

  • FFP1-filter är den lägsta nivån. Halvmasken filtrerar 80% av föroreningar i form av partiklar. Nominell skyddsfaktor är 4.
  • FFP2-filter är mellannivån. Halvmasken filtrerar 94% av föroreningar i form av partiklar. Detta filter har även den globala benämningen KN95 och rekommenderas som lägsta skydd av WHO. Nominell skyddsfaktor är 12.
  • FFP3-filter är högsta klassen på partikelfilter. Halvmasken filtrerar 99% av föroreningarna i form av partiklar. Detta skydd har en nominell skyddsfaktor på 50.

Du kan även välja halvmask där du själv monterar in valfritt filter som är certifierat enligt EN 140. I detta fall bör du välja ett så kallat P3-filter som ger en filtreringsgrad på 99,95% av föroreningar i form av partiklar samt en nominell skyddsfaktor på 48. Denna typ av mask har utandningsventiler.

OBS! Förväxla inte andningsskydd med munskydd. Ett munskydd skyddar inte bäraren mot föroreningar och virus i luften. Lär dig välja andningsskydd vid risk för smitta av corona; covid-19 >> 

Komplettera vid behov med skyddsglasögon, korgglasögon, skyddshandskar, skydds- och engångskläder samt skyddsstövlar.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.