2023-12-05

Andningsskydd mot kvartsdamm

Exponeras du för kvartsdamm (stendamm) i jobbet riskerar du att få livshotande lungsjukdomar såsom silikos, KOL och cancer. Därför är andningsskydd och övrig personlig skyddsutrustning som korttidsoveraller nödvändiga.

→ Alla våra andningsskydd

Miljöer där kvartsdamm förekommer är oftast inom byggbranschen samt gruv- och stenindustrin. Men även inom jordbruk, visst renhållningsarbete, i porslinstillverkning samt keramisk industri finns det kvartsdamm.

För din skull - följ föreskrifterna för personlig skyddsutrustning

I föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:2) står det hur företag ska agera vid förekomst och hantering av kvartsdamm. 

  • Den som exponeras för kvartsdamm i arbetet ska få nödvändigt skydd av arbetsgivaren. 

Observera! Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning för att hitta rätt typ av andningsskydd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med riskbedömning och att välja andningsskydd.

Hur väljer jag rätt andningsskydd?

  • Vid arbete som görs på under två timmar, som inte är speciellt fysiskt tungt är andningsskydd av exempelvis typen halvmask med utbytbart P3 partikelfilter som normalt ger tillräckligt skydd. 
  • Arbete längre än två timmar, som är tyngre rent fysiskt och mer omfattande i smutsigare miljöer, som exempelvis när du sanerar, betyder högre andningsbelastning och större risker. Då bör du minst ha ett fläktmatat andningsskydd som ger dig ny ren luft.

Med andra ord, vet du att arbetet tar längre än två timmar - använd ett fläktmatat andningsskydd.

Fördelar med fläktmatat andningsskydd

  • Skyddsfaktorn ökar avsevärt med fläktmatat andningsskydd och tillhörande ansiktsmask sluter tätt om ansiktet.
  • Arbetsmiljön blir också bättre eftersom du inte blir så fort utmattad då fläktfilteraggregatet underlättar andningen.
  • Fläktfilteraggregat behöver inte vara personligt. Ni kan vara flera som utnyttjar fördelarna med aggregatet. Mask och övrigt ska dock vara personliga av hygieniska skäl. 

Ytterligare skyddsutrustning

Eftersom kvartsdamm lätt fastnar på exempelvis arbetskläder är korttidsoverall att rekommendera. (Ta av den enligt noga avklädningsrutiner.) Utöver det behöver du skoskydd - om du inte har skor som går att skölja av, skyddshandskar samt handskringar som sluter tätt om ärmen för att förhindra inläckage.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.