Pallchanér

Wellram (chanèr) används i samband med botten och lock. Kan även förstärka helcontainer invändigt.

Artikel Kvantitet
Pris
795707
Wellcontainer Chaner 1168x768x768mm, 210 BC B/B
Ej möjlig