Liv DES +45 Desinfektion Rengöringsmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

LIV Ytdesinfektion +45 innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. Produkten uppfyller kraven för EN1276, EN1650, EN14476, EN14348, EN14561 och EN14562. Produkten kan användas inom områden där mikrobiologisk smittspridning skall förhindras. Exempelvis vård & omsorg, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, veterinärmedicin, livsmedelsindustri och motsvarande områden.