Sundström Safety

Bergsingenjör Ivan Sundström startade Sundström Safety AB 1926 då han tidigt förstod behovet av skydd för ögon och lungor inom den svenska industrin.

Sundström Safety AB satsar stora resurser på produktutveckling och kan erbjuda ett mycket brett sortiment av bekväma andningsskydd präglade av hög skyddseffekt och enkelhet. Allt från halvmasker, helmasker, fläktassisterade huvor, visir och hjälmar till tryckluftsmatade andningsskydd samt flykthuvor för evakuering. Mer om Sundström Safety