Andningsskydd i världsklass

Väljer du vår leverantör Sundström får du garanterat hög skyddseffekt, optimal komfort och lång livslängd. Du får snabbt valuta för pengarna i form av en nöjd arbetsstyrka som är väl skyddad enligt alla krav och standarder, och som kan arbeta mer effektivt. Vi kan erbjuda ett brett utbud av produkter som går att kombinera och bygga ihop med masker, huvor, skärmar och hjälmar i ett komplett system tillsammans med olika filter och tillbehör. Våra produkter är flexibla och kan anpassas vad gäller komfort, samt enligt arbetsplatsens krav och behov. All tillverkning och produktutveckling sker i Lagan i Småland.

Att välja andningsskydd

När alla andra åtgärder vidtagits för att minska farliga exponeringsnivåer, är andningsskydd den sista men viktiga åtgärden för att förhindra skadliga luftföroreningar att tränga in i kroppen via andningsvägarna.

Arbetsgivaren har ansvar för att andningsskydd väljs ut, underhålls och tillhandahålls och för att de används på arbetsplatsen. 

Användaren har i sin tur ansvar för att använda dem enligt arbetsgivarens rutiner. Ett program för skydd av arbetstagares exponering för luftföroreningar finns väl beskrivet i EN 529:2005 Andningsskydd, rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll

Detta ska du tänka på när du väljer andningsskydd

 1. Identifiering
  Vilka hälsofarliga gaser, ångor, damm, rök eller aerosoler behöver vi skydda oss mot? Gör en arbetsplatsmätning och kontrollera koncentrationerna av de farliga ämnena.

 2. Riskbedömning
  Finns det tillräckligt med syre under hela exponeringen? Vilka hälsoeffekter har ämnena? Finns det hygieniska gränsvärden för ämnena? Finns det andra risker, t ex risk för stänk, gnistor eller explosiva blandningar?

 3. Val av andningsskydd
  Halvmask, helmask, fläktassisterat eller tryckluftsmatat andningsskydd.

 4. Utbildning
  Tillpassning, funktionskontroll, påtagning, förvaring och underhåll. Rutiner för rengöring, byte av filter och slitagedelar.

Filterskydd

Effektiviteten av filterskydd är direkt beroende av den specifika atmosfären på arbetsplatsen, 
inklusive förekomsten av partiklar, ångor eller gaser som kan vara skadliga för människor att andas in.

Tryckluft

Andningsskydd med tryckluft ger en pålitlig och säker källa av ren luft för andning, 
oberoende av den omgivande atmosfären där man utför sitt arbete.

Flykthuvor

Flyktutrustning, såsom flykthuvor, är avgörande för att möjliggöra en snabb och säker utrymning vid brand eller kemikalieutsläpp, och kan användas oberoende av den omgivande atmosfären för att skydda användaren.

Alla produkter från Sundström Safety

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.