Utvalda produkter från Tork

Minska din miljöpåverkan med Tork

Vår leverantör Tork höjer hygienstandarden och möjliggör hållbar konsumtion för ett cirkulärt samhälle. För Tork innebär cirkularitet att bedriva sin verksamhet så att resurser används mer effektivt och att minska mängden avfall genom att ta tillvara på alla resurser som finns tillgängliga - nyfiber, returfiber och alternativa källor. 

Nästa steg är att ta tillvara på kartong som ytterligare en resurs inom returfiber. Genom att återvinna kartong skapar Tork nya produkter i hög kvalitet och bidrar till ett cirkulärt samhälle.

Fler hållbara hygienlösningar från Tork
Fler hållbara hygienlösningar från Tork
Tork är det världsledande varumärket för hygien på arbetsplatser. Procurator erbjuder ett brett urval av dispensrar och refiller från Tork.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.