Katrin

Nyfiber är framtidens hygienmaterial

Mjukpapper producerat av nyfiber ger inte bara ett mer hygieniskt papper. Det ger också ett papper som förbrukar mindre resurser och har ett lägre koldioxidavtryck genom hela livscykeln; från skogen, genom produktionen, till användaren och till sist som energiåtervinning. Med andra ord behöver man inte kompromissa med behaglig kvalitet, produktsäkerhet eller hållbarhet när man väljer produkter av nyfiber.

Hållbara råvaror

Katrins nyfiberprodukter är en viktig del av en hållbar bioekonomi eftersom 100 % av trädet används. Det mesta av virket är stockar (60 %) och används till träprodukter, som konstruktioner eller möbler. Cirka 25 % av virket är massaved som används vid tillverkning av massa och andra bioprodukter. Resterande 15 % av virket är grenar och toppar som kan användas för att producera förnybar energi.

Hållbar produktion

Vi arbetar kontinuerligt med att göra produktionen i våra pappersbruk mer hållbar. En viktig del i detta är att förbättra råmaterialutnyttjandet. Därför ökar vi vår användning av nyfiber. Anledningen till det är att utnyttjandegraden vid mjukpappersproduktion med nyfiber är 90 % vilket kan jämföras med 60 % för returfiber. Mer tillverkade produkter och mindre avfall helt enkelt. Dessutom, vid produktion av en toalettrulle, krävs 40 % mindre mängd råmaterial om nyfiber används istället för returfiber.

Nyfiber är naturligt rent och hygieniskt råmaterial till produktion av hygienpapper. Därför behöver fibrerna minimal behandling på pappersbruket och mindre vatten och mindre energi behövs då vid tillverkning med nyfiber.

Hygieniskt för användaren

Mjukpapper producerat av nyfiber är renare än papper producerat av returfiber, eftersom det inte är någon risk att föroreningar från tidigare användning finns kvar. Därför är det mest hygieniskt och det bästa alternativet för handtorkning. Pappret har också längre och starkare fibrer och absorberar därför vätska mycket bättre. Det gör att papprets förmåga att mekaniskt ta bort bakterier ökar och att användaren snabbare blir torr om händerna. Dessutom behöver man inte använda lika mycket papper vilket gör att förbrukningen minskar.

Katrin är ett varumärke inom Metsä Tissue-gruppen. Vi tillverkar mjukpapper, matlagnings- och bakpapper samt ansiktsservetter. Metsä Tissue är en del av ditt vardagsliv. Oavsett om du använder våra produkter professionellt eller som privatperson så ser vi till att du kan förbättra din hygien, din hälsa och ditt välbefinnande.

Katrin är en del av Metsä Group, en av världens största skogsindustrikoncerner.

→ Hela vårt sortimentet av produkter från Katrin

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.