DAX Extra Desinfektionsmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

DAX Ytdesinfektion Extra är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. samt metallföremål.

Volym
  • Effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.
  • Exempel på användningsområden för DAX Ytdesinfektion Extra är inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker.
  • Produkten är även lämplig för användning inom livsmedelshantering och barnomsorg.
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas.
  • Korrosionsinhibitor hindrar metallföremål från att rosta.