Hård skurborste med vattengenomlöp Vikan

Välj attribut för att visa artikelnummer

27,5 cm golvskrubber med vattengenomlopp för rengöring av golv i livsmedelindustrin. Kan användas med färgkodning för att undvika korskontaminering.

Färg