Unger Nlite Granulat

Välj attribut för att visa artikelnummer

Varje påse innehåller en förportionerad mängd färsk UNGER förstklassig jonutbytesharts. Det vattengenom släppliga textilmaterialet stöder vattenflödet.