Liv DES +45 Desinfektion Rengöringsmedel

LIV Ytdesinfektion +45 innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. Produkten uppfyller kraven för EN1276, EN1650, EN14476, EN14348, EN14561 och EN14562. Produkten kan användas inom områden där mikrobiologisk smittspridning skall förhindras. Exempelvis vård & omsorg, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, veterinärmedicin, livsmedelsindustri och motsvarande områden.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.