DAX Plus Desinfektionmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

Dax

DAX Ytdesinfektion Plus är en färdig brukslösning som består av isopropylalkohol. Alkoholstyrkan är 45 volymprocent.

Volym
  • Exempel på användningsområden för DAX Ytdesinfektion 75+ är inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker.
  • DAX Ytdesinfektion 75+ är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.
  • Produkten är även lämplig för användning inom livsmedelshantering och barnomsorg.
  • Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas.
  • Produkten har även en god upplösande effekt på t.ex. spill av blod.
  • Uppfyller EN 1276, EN 1650 och EN 13697.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.