Klorin Original Disinfektionsmedel

Välj attribut för att visa artikelnummer

Klorin

Klorin desinfekterar och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier är dokumenterad. Klorin bleker och gör tvätten vit och hygieniskt ren. För rengöring, blekning och desinfektion i kök, dusch och tvättrum, toaletter m.m. Även utmärkt till uppfräschning av tryckimpregnerade trallar, plastmöbler etc. Effekten på bakterier är dokumenterad. Ska användas med kallt vatten. Klorin bleker också tvätt och gör den vit och hygieniskt ren.

Volym
  • Olika doseringer för respektive område. Våtrum och lokalvård: 1 dl per 4 l vatten

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.