2023-10-30

Munskydd och andningsskydd

Vad är skillnaden?

Att förväxla munskydd och andningsskydd kan ge allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att veta skillnaden.

→ Alla våra andningsskydd

Andningsskydd...

 • är en personlig skyddsutrustning (PPE). Personlig skyddsutrustning betyder att den skyddar bäraren på något sätt.
 • skyddar bäraren mot skadliga ämnen och partiklar i inandningsluften. Allt från gaser och partiklar som uppstår vid svetsning till olika typer av luftburna virus.
Munskydd...
 • är inte personlig skyddsutrustning. 
 • kan hindra partiklar som finns i bärarens utandningsluft från att sprida sig till omgivningen.
 • skyddar inte bäraren utan den eller det som hanteras, exempelvis en patient.

Fakta om munskydd

Ett munskydd är endast avsett för engångsbruk.

Munskydd finns i tre klasser: Typ I, Typ II och Typ IIR:

 • Typ I är inte avsett för hälso- och sjukvård. Det har en bakteriell filtreringsgrad på ≥95%.
 • Typ II och Typ IIR kallas ofta kirurgiska munskydd. De är avsedda för kirurgiska och medicinska miljöer och har en bakteriell filtreringsgrad på min ≥ 98%.
 • Typ IIR skyddar även mot stänk.

Fakta om andningsskydd

Andningsskydd delas in i två huvudkategorier: andningsapparater och filterskydd.

Andningsapparater

 • Denna typ av andningsskydd tillför luft eller syrgas som ska vara fri från föroreningar.
 • Exempel på andningsapparater är de tuber som rökdykare inom brandkåren bär på ryggen.

Filterskydd

 • Ett filterskydd är andningsskydd med ett filter som avskiljer partiklar och/eller gaser från inandningsluften. De vanligaste filterskydden är FFP1-, FFP2- och FFP3-masker; så kallade filtermasker. 
 • En FFP-mask kan även ha en utandningsventil som minskar andningsmotståndet. Dessa släpper dock ut utandningsluften ofiltrerad.
  Ska du skydda omgivningen från din utandningsluft ska du därför ha minst FFP2-mask utan utandningsventil.
 • En filtermask ska täcka din näsa och mun. Filtermasker har ofta en klämma vid näsan som behöver klämmas åt för att skyddet ska sitta ordentligt.

Alla masker passar dock inte alla. Märker du att luft slinker in eller ut vid sidan ska du byta modell eller mask.

OBS! Skägg och skäggstubb påverkar skyddsförmågan. Filtermasken sitter då inte tätt och kan försämra skyddsförmågan med upp till 90%. Du ska därför vara renrakad när du ska använda en filtermask.

Så länge kan du använda andningsskyddet

För andningsskydd och filter finns det olika användningstider. Du ska alltid följa vad tillverkaren förespråkar men somliga andningsskydd är märkta med NR eller R:

NR = Not Reusable

 • Betyder att skyddet inte är återanvändbart.
 • En filtermask märkt med NR kan användas upp till ett arbetspass - åtta timmar. Detta förutsätter att masken förvaras och hanteras hygieniskt och korrekt.

R = Reusable

 • Skyddet är återanvändningsbart. Detta förutsätter att masken förvaras och hanteras hygieniskt och korrekt.
 • En filtermask märkt med R kan användas flera arbetspass.

OBS! Är andningsskyddet smutsigt, kontaminerat eller om du känner att andningsmotståndet ökar skall du oavsett märkning alltid kassera det och ta ett nytt. 

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.