Gör täthetstest av ditt andningsskydd!

För att ditt andningsskydd ska skydda dig optimalt krävs en kontroll av skyddet som baseras på flera faktorer. Andningsskyddets skyddsnivå hör samman med din ansiktsform, om du har skägg/skäggstubb, ärr eller smycken i ansiktet och din egen kunskap om andningsskyddet. 

Med vårt täthetstest - ett tillpassningstest, säkrar vi upp att du har rätt andningsskydd och att det inte finns risk för inläckage. Vi lär dig också allt du behöver veta om ditt andningsskydd.

Boka tid med oss för ett tillpassningstest av ditt andningsskydd! 

Vi utför täthetstest på din arbetsplats

Med ett kvantitativt tillpassningstest kan vi mäta hur mycket av en förorening som läcker in i ditt andningsskydd. Det gör vi genom att mäta antalet partiklar utanför och innanför masken. Vi utför testet baserat på en kvantitativ täthetsmetod och med hjälp av en partikelräknare som heter Portacount 8040.

Test av andningsskydd gör du hos Procurator.
Vi gör en grundlig inspektion av andningsskydd.
Testa täthet av andningsskydd som filtermask hos Procurator.
Vi kan testa olika typer av andningsskydd.
Med partikelräknare Portacount gör Procurator test av andningsskyddets eventuella läckage.
Vi mäter partiklar med hjälp av Portacount.

Testet utförs i första hand med användarens egna andningsskydd, men efter överenskommelse har vi med oss olika storlekar, fabrikat och typer av andningsskydd till testet.

Vid testet utför du en rad rörelser som skall efterlikna de rörelser som utförs under dina arbetsuppgifter.

Underkänns testet görs en felsökning av masken och vid behov kan vi prova andra storlekar, fabrikat och typer av andningsskydd tills rätt skyddsnivå är uppnådd.

Så funkar testprocessen

Innan du kommer till testet...

 • Raka av skägg eller skäggstubb - framförallt på ytor som är i direkt kontakt med utrustningens anläggningsytor. Annars ger testet inte rättvisande resultat.
 • Du ska inte ha rökt 1 timme innan testet.
 • Du ska inte ha ätit 15 minuter innan testet.
 • Ta med din egen utrustning till testet.
 • Utrustningen ska vara hel, rengjord och underhållen enligt utrustningens manual.
 • Du ska vara väl införstådd med hur skyddsutrustningen ska användas.

Under testets gång

 • Innan täthetstest går du och en testledare igenom utrustningen och dess funktioner.
 • Vi kontrollerar okulärt att utrustningen är hel och ren samt sitter bra på dig.
 • Du får visa hur du praktiskt sätter på dig utrustningen och hur du utför en daglig kontroll av masken innan användning. Vi går igenom eventuella tips med dig.
 • Om vi upptäcker något fel under testet gör vi tillsammans en enkel felsökning eller justering av utrustningen för att se om vi kan åtgärda läckage.

Efter testet

 • Du får ett muntligt besked om utrustningen uppfyller kraven.
 • I efterhand kan vi också enligt överenskommelse skicka skriftligt intyg på testvärden och att testpersonen har genomgått täthetstest med godkänt resultat.
Våra servicetekniker ger dig råd och tips under testets gång.

Kontakta oss

Bo Larsson

Service Technician Safety

010 604 01 24

bo.larsson@procurator.com

Martin Karlsson

Service Technician Safety

010 604 01 21

martin.karlsson@procurator.com