Med vendingmaskiner är lagret alltid öppet

Vendingmaskiner på jobbet är perfekt för att öka service och minska kostnader. En vendingmaskin underlättar för anställda att nå det de behöver direkt, motverkar produktionsbortfall och ger full kostnadskontroll.

Vendingmaskinerna som underlättar arbetsdagen

Procurator erbjuder SavePro vending machine samt uthyrningsmodulerna SaveRent och SaveBox. Samtliga vendingmaskiner ger fördelar som smidig lagerhantering, kostnadsbesparingar och effektivare arbetsdag. Maskinerna är användarvänliga och enkla att komma igång med och vi på Procurator finns tillhands för full support.

Ladda ner produktblad Vending Machines (pdf) ➜

Vendingmaskin SavePro
Vendingmaskin SavePro
Fungerar som en varuautomat! Välj produkt via maskinens display och den levereras i din hand inom 10 sekunder. 
Uthyrningsmodul SaveRent
Uthyrningsmodul SaveRent
En vendingmaskin som lånar ut produkter, bevakar vem som har dem och skickar påminnelse för återlämning. 
SaveBox - extra lagerhyllor
SaveBox - extra lagerhyllor
Addera SaveBox och utöka lagerplatserna. Med inbyggd våg registrerar du antalet enheter som plockas ut.

Vendingmaskin SavePro

SavePro passar vid högproduktiva områden och gör att personal själv kan hämta ut produkter dygnet runt – sju dagar i veckan. 

Några fördelar med SavePro

 • Vendingmaskinen rymmer upp till 2100 artiklar och går att konfigurera på många olika sätt för att passa nästan alla typer av artiklar. Förslagsvis kan du fylla SavePro med de produkter som behövs på den aktuella platsen - arbetshandskar och hörselproppar eller verktyg som borrmaskiner och elektroniska verktyg .
 • Vendingmaskinen ger dig full insikt om produktåtgång och ett smidigt orderflöde för påfyllnad.
 • Du kan programmera vendingmaskin SavePro så att rätt person får tillgång till rätt produkt - systemet konfigureras med företagets personaldata så att maskinen vet vilken produkt som ska gå till vem.
 • Vendingmaskinen har stöd för olika former av autentisering som till exempel RFID, streckkod eller pinkod vilket gör det enkelt att registrera ett ärende.

Alltid välfylld vendingmaskin

Orderläggning sker automatiskt och påfyllning kan skötas av egen personal eller extern partner. SavePro meddelar omvärlden när den behöver fyllas på – all annan information hålls innanför de lokala brandväggarna. Den här automatiska orderläggningen minskar kraven på inköpsavdelningen och eliminerar brådskande beställningar. 

Vad behövs för att använda vendingmaskin SavePro?

För att installera systemet krävs internetuppkoppling via antingen ett lokalt nätverk eller via 4G. Uppkopplingen krävs för att SavePro ska kunna skicka e-post och/eller kommunicera med ett affärssystem när vendingmaskinen behöver fyllas på.

All information om personal och förbrukning finns lagrat i maskinen och är endast tillgängligt för den som har beviljad åtkomst till maskinen.

Funktionskrav:
 • Strömförsörjning 230V/50Hz
 • Statisk IP-adress
 • Tillgång till LAN eller alternativt 4G
Storlek och kapacitet

Höjd: 190 cm
Bredd: 96 cm
Djup: 98 cm
Vikt: 350 kg
Energiåtgång: 30 W
Maxkapacitet: upp till 2100 artiklar

Vendingmaskinen är lätt att renhålla och kan placeras i hygienområde nivå 2. Fronten är tillverkad i okrossbart glas. Produkterna som lagerhålls i automaten behåller sin funktionalitet och försämras inte i väntan på distribution.

Kontakt vendingmaskiner

Hör av dig till Linus Björnfot

linus.bjornfot@procurator.com
010-60 40 186

SaveRent - uthyrningsmodulen med spårningsfunktion

Komplettera din vendingmaskin med SaveRent. Den fungerar som en uthyrningsmodul och sköter utlån av produkter samt kallar tillbaka produkter om de inte lämnas tillbaka i tid.

Det här får du med vendingmaskin SaveRent

 • Information om vem som har lånat produkterna
 • Meddelandefunktion för att kalla tillbaka en produkt
 • När en produkt förväntas bli återlämnad
 • Garantitider
 • När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering
 • Uppföljning av driftstid

SaveRent lämpar sig för allt från gemensamma nycklar, projektorer, kalibreringsverktyg och borrmaskiner till märkapparater. Kort sagt, utrustning som behövs av många vid olika tillfällen. 

Påminnelser och bokningar

Vendningmaskinen bevakar utlåningsperioden och talar om vem som har produkten. Maskinen skickar även en påminnelse via SMS eller e-mail om produkten inte lämnas tillbaka i tid. Det är också möjligt att boka en produkt i förväg.

Personliga utlån

Alla utlån kopplas till den anställdes identifiering via exempelvis en PIN-kod eller ett ID-kort. Vendingmaskinen kan programmeras så att bara produkter som hör ihop med den anställdes arbetsuppgifter kan plockas ut av den anställde. En maxgräns för antalet produkter per anställd kan ställas in.

Underhåll och service

Systemet styr upp processerna för att hålla reda på när det är dags för utbyte och underhåll av produkter. Det innebär besparingar och ökad säkerhet.

Teknisk data och funktionskrav

Höjd: 184 cm
Strömförsörjning 230V/50Hz
Statisk IP-adress krävs
Tillgång till LAN eller alternativt 4G krävs

SaveBox - vendingmaskin för extra lagerutrymme

Adderar du en eller flera SaveBox-enheter kan antalet lagerplatser utökas. SaveBox hjälper dig att fördela omtåliga, dyra, stora eller tunga produkter som används mer sällan.

Uthyrningsmodulen SaveBox passar för exempelvis mätinstrument, sprayflaskor, glödlampor med mera. Det finns över 10 olika format och varianter för att passa produkter i olika storlekar.

Addera våg - registrera lättare vad som plockas ut

Du kan välja att installera våg på valfritt hyllplan i vendinmaskinen SaveBox. Vågen registrerar hur många produkter som plockas ut när dörren öppnas och kan registrera upp till 10.000 enheter som t.ex. muttrar eller skruvar. Det går också att koppla samman flera enheter så att varje anställd får sitt eget fack.

Produktblad

Ladda ner produktblad Vending Machines (pdf) ➜

Kontakt vendingmaskiner

Hör av dig till Linus Björnfot

linus.bjornfot@procurator.com
010-60 40 186

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.