För lokalvårdaren - CleanPilot Connect

CleanPilot Connect är en plug-in i CleanPilot-konceptet som gör att du kan integrera information från sensorer i städscheman.

Du kan trådlöst ansluta städscheman till olika IoT-enheter (sensorer, smarta maskiner och mer). Detta gör att du dynamiskt kan generera eller ta bort, öka eller minska uppgifterna i städscheman utan att behöva behandla data först och kommunicera förändringar.

I CleanPilot Plan kan du till exempel ansluta en dörrsensor till "Standard office cleaning"-uppgiften för ett kontor. Du kan sedan reglera vad som skall hända med frekvensen för denna uppgift om kontoret används mer eller mindre än planerat.

Uppgifternas frekvens justeras sedan automatiskt baserat på behov och du behöver inte justera frekvensen manuellt.