För beställare - CleanPilot Value

Portalen CleanPilot Value är skräddarsydd för dig som är kund. Där får du åtkomst till realtidsdata i varje skede av städprocessen.

Det går också att hämta rapporter och med hjälp av en dashboard-funktion kan du följa status för olika uppgifter i realtid, kommunicera med leverantörer och ge feedback om så krävs.

CleanPilot Value har även en användarvänlig beställningsfunktion som underlättar orderläggning och statusuppföljning.

Eftersom alla aktiviteter dokumenteras av lokalvårdare i CleanPilot Go-appen följer du smidigt aktiviteterna och kan analysera allt från hur långa sträckor lokalvårdarna har gått och hur lång tid uppgifterna tagit att utföra.

Med hjälp av dessa data kan du som kund vidta åtgärder för att förbättra effektiviteten i befintliga projekt (LEAN) och med större noggrannhet bedöma framtida anbud.

 

Fördelar och vinster

  • "Digital" städleverans säkrar kvalitet.
  • Feedback inkluderat i förbättringsarbetet.
  • Rapportering "on demand".
  • Trygg leverans - transparent information.
  • Ritningsbaserad översikt.
  • Löpande dokumentation av leveransen.
  • Enkel beställning av extraarbete.