Optimera packprocessen - vägen till ett lönsammare flöde

Vid en översyn av packprocessen börjar vi med en behovsanalys som ger de rätta verktygen för att minska kostsam och onödig lagerhållning.

Även små justeringar innebär förbättringar. Låt oss analysera er packprocess så kan vi bidra med förbättringsförslag som optimerar förpackningsflödet, skyddar godset, spar tid, sänker kostnader och minskar miljöpåverkan.

Typiska effekter

  • Frigör lageryta
  • Minskad administration
  • Mer tid till kärnverksamheten
  • Kapitalbindningen minskar
  • Bättre ergonomi för lagerpersonal

Kontakta oss för att veta mer om hur en optimerad packprocess ger ett lönsammare flöde. 
 
Kontakta oss
Mail:  order.packaging.se@procurator.com 
Telefon: 020-551 210