Ett minskat lager ger mycket mer

Lager kostar pengar och sällan är förpackningsmaterial kärnverksamheten i ett företag. Påverka marginalerna genom att låta oss ta hand om ert lager av förpackningsprodukter. 
Tillsammans kan vi även gå igenom förutsättningarna för lagerhållning av kundunika artiklar. 

Om ert lagervärde halveras så halveras även kostnaderna för kapitalbindning, inkurans och lageryta.

Typiska effekter

  • Frigör lageryta
  • Minskad kapitalbindning
  • Minskad inkurans
  • Ökad flexibilitet

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan effektivisera er lagerhållning.

Kontakta oss
Mail:  order.packaging.se@procurator.com  
Telefon: 020-551 210