Ett standardiserat sortiment - så förbrukar du mindre och/eller bättre

 Vi är övertygade om att vi kan byta ut och ta bort artiklar som ger er ett mer harmoniserat sortiment. Tjänsten standardisering innebär ett kort projekt baserat på gemensamt bestämda förutsättningar där vi ser över era inköp och föreslår ett mer kostnadseffektivt sortiment.

 Genom att samla inköpen hos oss sänker ni de totala kostnaderna och minskar även kostnaderna för godsmottagning och fakturahantering. 

Typiska effekter

  • Frigör lageryta
  • Mindre inkurans
  • Mindre administration
  • Mer tid till kärnverksamheten
  • Kapitalbindningen minska

Kontakta oss för att veta mer om hur standardisering kan sänka era kostnader.

Kontakta oss
Mail: order.packaging.se@procurator.com 
Telefon: 020-551 210