Allt kring pallen - den enkla vägen till stora förbättringar

Tjänsten ”Allt kring pallen” innebär att vi gör en översyn av packprocessen och vilka förpackningsbehov ni har. Arbetet inleds med en behovsanalys där vi steg för steg går igenom packprocessens olika delar och ser vad som kan optimeras för att sänka kostnader.

Packas godset på rätt sätt för att undvika transportskador som leder till reklamationer? 
Är packprocessen så effektiv den kan bli? Kan man hitta en automatiserad lösning som gör processen mer effektiv? Används rätt produkter för era behov? Detta är några av de frågeställningar vi går igenom vid en översyn av packprocessen. 

Ett sätt att sänka kostnaderna är att låta oss ta hand om materialflödet för hela packprocessen från packning, förslutning och pallfixering till transport. En annan möjlighet är att låta oss lagerhålla kundunika artiklar vilket minskar kapitalbindning och frigör lagerutrymme.

Typiska effekter

  • Sparar pengar i packprocessen
  • Tjänar pengar på minskat lager
  • Mindre administration
  • Mer tid till kärnverksamheten
  • Kapitalbindningen minskar
  • Förbättrat cash flow

Kontakta oss för att veta mer om hur en översyn av packprocessen kan sänka kostnader och effektivisera er vardag.

Kontakta oss
Mail:  order.packaging.se@procurator.com   
Telefon: 020-551 210