Facility Management och städbolag

Det är enkelt att handla av oss. Vi har marknadens bredaste produktsortiment men också rätt produkter anpassade för våra kunders behov. Som kund har du tillgång till samma produkter, service och kunskap i hela Norden. Vi kan erbjuda statistik och uppföljning både centralt och lokalt. 

Tillsammans med kunder gör vi objektsanalyser och tar fram materialstandarder vilket sänker kostnader för städmaterial och minskar personalkostnader genom användning av rätt produkter och rätt städmetod. Vi kan även erbjuda kundanpassade utbildningar för att säkerställa kunskapsnivåer och har ett brett utbildningsprogram inom lokalvård/FM. 

Beställer gör du enklast i vår e-handel som ger tillgång till statistik över tidigare inköp och fakturahistorik. Andra funktioner som förenklar vardagen är lagerstatus och möjligheten att skapa egna favoritlistor. Vi har även stor erfarenhet av EDI-lösningar och integration mot kunders inköpssystem. 

Vi levererar till ditt lager, förråd eller direkt till slutkund. Med över 30 års erfarenhet av logistiklösningar för kunder i hela Norden vet vi vad som fungerar. Vi har stor erfarenhet av kundunika lösningar och kan bland annat erbjuda skräddarsydda logistiklösningar vid uppstarter.