Vi hjälper er med allt kring fallskydd

Reglerna säger att arbetsgivaren ska skydda arbetstagaren mot skada vid risk för fall. Vilka arbetsmiljörisker tar ni dagligen på ert företag? Har ni planerat för att eliminera och förebygga så att inte personal skadas vid ett eventuellt fall?

Vi hjälper er med riskanalyser, utbildning, rätt val av fallskyddsutrustning, service och årlig kontroll av ditt fallskydd.

Fallskydd - risk och behovsanalys
1. Risk/behovsanalys
Tillsammans tar vi fram ett underlag över vilka risker som förekommer hos er. De är grund för val av utbildning, personlig skyddsutrustning samt fasta installationer som både skyddar och underlättar vid olika arbeten.
Fallskyddsutbildning och utrustning
2. Utbildning först, sen utrustning
Vi har märkt att om vi får utbilda företag/personal inom fallskydd först, bidrar det till att rätt utrustning köps in och används på rätt sätt. All utrustning inom fallskydd är inte lämplig för alla arbeten.
Fallskydd - fasta och mobila lösningar.
3. Fasta och mobila system
På platser där det inte går att bygga bort risker och där man kanske vistas ofta eller när riskanalysen påtalar behovet kan man montera fasta fallskyddssystem. Ett fast system innebär att man med sin personliga utrustning kopplar in sig i ett system som alltid sitter på plats. Detta system skyddar användaren i händelse av fall.
Fallskyddskontroll och besiktning
4. Service och årlig kontroll
För att fallskyddsutrustningen ska behålla sin fulla funktion krävs regelbundet underhåll och besiktning. Vår fallskyddsavdelning har lång erfarenhet och de certifieringar som krävs för att hålla din fallskyddsutrustning i bästa skick. Vi utför även service och besiktningar ute hos kund eller i våra butiker.

Kontakta oss om fallskydd

Behöver du göra riskanalyser på din arbetsplats, utbildningar inom fallskydd, hjälp med ditt val av fallskyddsutrustning, service och kontroll av fallskydd? Hör av dig till oss!

Fallskyddsavdelningen

fallprotection.se@procurator.com

Produktspecialister fallskydd

Peter Forsbo - Bromma 

peter.forsbo@procurator.com 

010-604 03 22

Joakim Lundström - Malmö

joakim.lundstrom@procurator.com

010-604 00 21

Servicetekniker - fallskydd

Mahmud Al-shhminie - Bromma

mahmud.al-shhminie@procurator.com 

010-604 04 03

Utbildningskoordinator fallskydd

Zarah Polner 

academy.se@procurator.com 

010-60 40 089