Kunskap som räddar liv

Flertalet olyckor i arbetslivet är relaterade till fall från höjd. Risken för fallolyckor finns på både låg som hög höjd. Lagen säger att när det finns risk för skada genom fall, skall åtgärder vidtas för att skydda personer. Risken för fallolyckor kan undvikas med kunskap och träning.

Vi vet att om vi utbildar företag och personal inom fallskydd först bidrar det till att rätt fallskyddsutrustning köps in och används på rätt sätt. Vi tillhandahåller därför allt från grundkurser inom fallskydd, besiktningsutbildningar samt kvalificerade fallskyddsutbildningar som leder till certifieringar (exempelvis mastcertifiering).

  Procurator är medlemmar i NSA - Nordic Safety Association.

  Vad du får lära dig

  • Lagar kring fallskydd.
  • Vilken typ av fallskydd du behöver.
  • Hur du använder fallskyddsutrustningen.
  • Hur du utför egna kontroller och underhåll samt kunskap om när utrustningen behöver besiktning med mera.

  Träning:

  • Lär dig från grunden om fallskydd.
  • Övning på olika situationer med fallskyddsutrustning.

  Kursutbud inom fallskydd

  • Fallskyddsutbildning Steg 1 - Grundkurs
  • Fallskyddsutbildning Steg 2 - Fortsättningskurs
  • Fallskyddsutbildning Steg 3 - Räddning

  • Fallskyddsutbildning - Mastercertifikat
  • Fallskyddsutbildning - Arbete på höjd, Vindkraftverk 
  • Besiktningsutbildning - Kompetent person

  Kursutbud på engelska

  • Fall Protection Level 1 - Basic course
  • Fall protection Level 2 - Continuation course
  • Fall protection Level 3 - Rescue

  Kontakt
  Kontakt

  Sebatian Reyes
  Servicetekniker, Procurator

  sebastian.reyes@procurator.com

  +46 10 604 00 68

  :-(

  It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.