Ansell

Med människor och planeten i första hand

Att skydda människor är inte bara vårt jobb, det är vår identitet. Vi hjälper företag och skyddar arbetstagare och sjukvårdspersonal i hela världen. På grund av den växande oron för vårt klimat söker vi ständigt efter nya vägar att garantera säkerheten på ett mer hållbart sätt. Att skydda människor börjar med att skydda världen runt omkring oss. 

Betydelsen av bra handskydd och handergonomi 

I de flesta industriella miljöer är repetitiva och manuella arbetsuppgifter ett oundvikligt dagligt inslag, då arbetstagare utför arbetsintensiva aktiviteter som att lyfta, sätta ned, skjuta, dra, bära eller hålla fast verktyg och andra föremål. Att identifiera och hantera risker innan de orsakar problem innebär ofta att man uppmärksammar mindre uppenbara förhållanden och väljer personlig skyddsutrustning (PPE) som är ergonomiskt utformad med hänsyn till dessa förhållanden och arbetsuppgifterna.

→ Läs mer om vår strävan efter hållbar säkerhet

Kemisk Industri

Det kemiska landskapet förändras ständigt, och nya kemiska kombinationer kan påverka toxicitet, genomträngning och en mängd andra faktorer som kan påverka hur effektivt vald personlig skyddsutrustning skyddar.
Många anställda inom den kemiska industrin  utsätts för betydande risker varje dag. Det är viktigt att förstå komplexiteten i nya kemikalier, kemiska reaktioner och nya kemiska kombinationer för att säkerställa säkerheten vid kemisk produktion så att anställda får det mest relevanta skyddet av händer och kropp. Med en kostnadsfri Ansell GUARDIAN bedömning kan du identifiera risker och minska antalet arbetsskador.
 

→ Läs mer om Ansell GUARDIAN

Engångshandskar

Engångshandskar skyddar händerna från tre vanligt förekommande risker.

Biologiska risker- Handskarna ger en barriär mot kroppsvätskor för att förhindra att virus och bakterier når huden

Kemiska risker-  Handskarna ger kemiskt stänkskydd för att hålla oljor, smörjmedel och vätskor borta från huden. 

Mekaniska risker-  Ger en barriär mot mindre skärsår, skrapsår och irriterande ämnen. 

Ansell erbjuder ett brett utbud av handskar för att möta behoven hos arbetare i olika branscher. 

Utvalda arbetshandskar från Ansell