Worksafe Skydds- & Engångskläder

Overaller, huvor, förkläden och dräkter med en tjocklek på  0,03 millimeter kan i vissa fall räcka som skydd.

Det gäller till exempel när något ska skyddas mot fingeravtryck och damm. Skyddskläder ska skydda både det du ska hantera och dig själv. Välj efter arbetsmiljö, krav och arbetsuppgifter.