Andningsskydd FFP-halvmasker från Worksafe

Filtrerande halvmasker för engångsbruk från Worksafe skyddar dina luftvägar effektivt mot damm och luftburna partiklar.

Andningsskydden som är bättre än de behöver vara

Halvmaskerna från Worksafe har skyddsklass FFP2 och tack vare högpresterande filtermaterial har de en extra hög filtreringsgrad på >98%. Enligt EN 149:2001 + A1:2009 ska filtreringsgraden vara minst >94% och därmed passerar andningsskydden kravet med god marginal.

Worksafe FFP2 halvmasker passar vid allmänt underhållsarbete, materialhantering samt bygg- och konstruktionsarbete. Halvmaskerna finns med eller utan ventil.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.