Vad är varselplagg / Hi-Vis?

Den enskilt största gruppen skyddskläder är plagg med varselfunktion, även kallade Hi-Vis kläder. Varselplagg är utformade för att ge bästa möjliga synbarhet för bäraren både i dagsljus och mörker. Hi-Vis lyder under europeiska standarder som ställer krav på utformandet av plaggen och materialens egenskaper.

Krav på varselplagg

Plaggets reflexer måste uppfylla kraven på retroreflektion (förmågan att återreflektera ljus) och klara minimiytan i respektive varselklass.

Varselmaterialet i plagget får vara gult, orange eller rött och måste vara rätt nyans enligt standarden. Varselmaterialet måste även vara fluorescerande. Fluorescerande innebär att det mänskliga ögat uppfattar färgen nästan som självlysande. Effekten uppnås genom att ett ämne har tillsatts i färgen som förstärker ljusåtergivningen.

Både reflex och varselmaterial måste även klara standardens funktionskrav före och efter maximalt antal tvättcykler. Med maximalt antal tvättcykler menas här de antal tvättar och torkningar som man bedömer att plagget ska klara innan materialens egenskaper har mattats för mycket.

Varselplagg delas in i tre klasser, där klass 1 ger lägsta varseleffekt och klass 3 den högsta: 

Klass 3

  • minst 0.8 m2 fluorescerande material
  • 0.2 m2 reflekterande material

Klass 2

  • minst 0.5 m2 fluorescerande material
  • 0.13 m2 reflekterande material

Klass 1

  • minst 0.14 m2 fluorescerande material
  • 0.10 m2 reflekterande material

Från EN 471 till EN ISO 20471

EN ISO 20471 är en uppdatering av den tidigare utgåvan av standarden; EN 471.

Båda standarderna ställer krav på plaggets utformning och materialens egenskaper för att säkerställa synbarhetsfunktionen i både ljus (varselmaterialet) och mörker (reflexen).

Övergången från EN 471 till EN ISO 20471 sker successivt sedan mars 2013. Plagg som är certifierade enligt EN 471 är fortsatt godkända så länge certifikaten är giltiga, dock längst till och med april 2023.

De mest betydande förändringarna i uppgraderingen

  • Livscykelanalys. Hi-Vis-materialets egenskaper skall verifieras både före och efter max antal angivna tvättcykler, minst 5 tvättcykler. Reflexmaterialet verifierades på detta vis redan i EN 471. 

  • Klass 3 plagg måste ha ärm. Klass 3 plagg måste täcka överkroppen samt ha ärmar (kort ärm är godkänt) och/eller ben med reflexer. 

  • Kombinationer kan ge högre klassning. Högre klassning på kläderna kan uppnås via plaggkombinationer. Kombinationer av exempelvis byxa och överdel kan certifieras tillsammans för att nå en högre klassning än vad som varit möjligt för plaggen var för sig.

  • Piktogram har endast en prestandaangivelse. Piktogram är ett symbolsystem för klassningar av plaggen. Tidigare angavs två nivåer - en för reflexmaterialets prestanda och en för hela plagget.

Reflexmaterialet graderas numera inte utan är godkänt eller inte godkänt. Därmed finns det endast en prestandaangivelse för varselplagg.