Utbildning i andningsskydd

Lär dig grunderna med andningsskydd. Vår kurs om andningsskydd är certifierad av Nordic Safety Association (NSA). Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med andningsskydd i någon form.

I kursen om andningsskydd får du en genomgång i bland annat lagstiftning kring andningsskydd, risker på arbetsplatser, åtgärder och exponering samt andningsskyddsprogram.

Du får även genomgång av andningsskydd från partikelfilter upp till andningsapparat och flyktutrustning.

Företagets utbyte av utbildningen

Med kursen kan arbetsgivare tillgodose att personalen har utbildning och kunskap om andningsskydd.

Kursinnehåll

Kursen ger kännedom om flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter - AFS:er:

AFS 2001:3, Användning av PPE.
AFS 2015:7, Hygieniska Gränsvärden.
AFS 2014:43, Kemiska Arbetsmiljörisker.
EN 529:2005, Andningsskydd –Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll.
EN 12021, Andningsskydd –Komprimerad luft för andningsapparater.
Riskbedömning

Kursdetaljer

Förkunskapskrav: inga.
Nivå: grundläggande kurs.
Examinationsform: ingen
Läromedel: PowerPoint/utbildningshäfte.
Utbildningsspråk: svenska
Undervisningstid: ca 3 timmar teori med förevisning av olika andningsskyddstyper.

Max 8 deltagare per kurstillfälle. Efter genomförd utbildning får deltagare kursintyg.

Utbildningen genomförs på plats hos kund eller på någon av våra utbildningsplatser.

Kursinnehåll Andningsskydd - utbildning

Boka din plats eller kontakta Procurator Academy

E-post: academy.se@procurator.com
Tfn: 010 - 60 40 089