2023-10-30

Urinlukt och andra odörer - så får du bort dem

Dålig lukt i toaletter, urinoarer, golvbrunnar, matavfall etc. kan vara svåra att få bort trots noggrann städning.

→ All städ och rengöring

Lukten orsakas ofta av proteiner från urin eller matrester, vilka kan vara svåra att få bort med vanligt rengöringsmedel. I dessa fall rekommenderas att använda medel med så kallade odörätare som eliminerar proteinerna och förhindrar all typ av påväxt.

Odörätaren hjälper till med att:

  • Eliminera proteinerna och andra illaluktande ämnen.
  • Agerar långvarigt och förhindrar all typ av påväxt.
  • Gynnar de goda mikroorganismer som finns naturligt. Dessa hjälper till att bearbeta de illaluktande ämnena.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.