Tvätta händerna rätt

Bryt smittvägarna effektivt med våra råd, gratis material och produktförslag för en god handhygien.

Virus och bakterier sprids lätt via händerna till ytor, dig själv och din omgivning eller genom direkt kontakt. Motarbeta spridningen så här:

  1. För att få händerna rena - skölj i vatten och gnugga sedan med tvål/tvålskum i ca 20-30 sekunder. 
  2. Tvätta hela handen - rengör mellan fingrar och kom ihåg tummarna.
    Skölj med vatten.
  3. Torka torrt med pappershanddukar. (Bakterier sprids via handtorkar och textilhanddukar.) 
    Dropptorka inte - fuktiga händer sprider bakterier.
  4. Komplettera gärna med handdesinfektion/handsprit som dödar virus. 

Gratis pedagog- & informationsmaterial

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.