Så jobbar vi på Teknisk service-avdelningen

Personlig skyddsutrustning (PPE) som avancerade gasinstrument, IR-kameror, kemskyddsdräkter, andningsutrustning och fallskydd kräver regelbundet underhåll och besiktning för att full funktion ska garanteras. Det är där vår avdelning Teknisk service kommer in i bilden.

– Eftersom vi säljer de här produkterna är det en självklarhet att vi även ska erbjuda en fungerande eftermarknad i form av besiktningar, kalibreringar och reparationer av personlig skyddsutrustning, säger Bo Larsson, Service Technician Safety.

Erfarna servicetekniker
Erfarna servicetekniker
Våra servicetekniker utför service och reparationer på olika typer av PPE.
Exempel på service
Exempel på service
Vi gör allt från kontroller och täthetstester till besiktningar av PPE.
Grundlig service
Grundlig service
Service och underhåll utförs med noggrannhet och bred kunskap.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet och de certifieringar som krävs för att utföra service och underhåll av PPE. Vi jobbar med kunder inom exempelvis industri, myndigheter och verksamheter som räddningstjänst och ambulansverksamheter. Gemensamt för alla är att tekniskt och kemiskt skydd används. 

- I de flesta fall krävs det att utrustningen ska ses över regelbundet och då erbjuder vi även servicekontrakt, där vi hjälper kunden med att se till att deras utrustning blir servad och besiktigad i rätt tid. Detta underlättar för våra kunder och garanterar att produkterna fungerar som de ska, förklarar Bo Larsson.

Han nämner Astra Zeneca som ett exempel på kund som vi har ett regelbundet samarbete med. De kemskyddsdräkter som används inom deras verksamhet genomgår noggranna kontroller hos Procurator varje år.

– Vi genomlyser dräkterna, gör täthetstester och går igenom dem för att säkerställa att allt fungerar.

Vår målsättning är att du ska klara dig med en och samma leverantör för dina inköp av PPE-produkter samt service och underhåll av dessa.

Här får du teknisk service

  • Merparten av service- och reparationsjobben utförs på vår serviceavdelning i Malmö. 
  • Vi erbjuder extern service ute hos dig som kund. Vi har ett antal montörer som utför montering och kontroller av fasta fallskyddssystem på plats hos kund.
  • Det går också att kontakta oss via våra Procuratorbutiker. Butikspersonalen kan utföra servicetjänster som kontroll av fallskyddsutrustning.

Kontakta vår Teknisk service och Fallskyddscenter:

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.