Godkänd för livsmedelshantering

Vet du vad symbolen med ett glas och en gaffel innebär på en produkt? Den talar om att produkten är godkänd att använda vid hantering av livsmedel. Men se upp - beroende på produkt måste du även ha koll på vilken typ av livsmedel produkten ska komma i kontakt med. 

Det räcker till exempel inte att en engångshandske är märkt med glas- och gaffelsymbolen för att den ska fungera ihop med alla livsmedel. Du  måste välja engångshandske av rätt material för att den ska passa med just ditt livsmedel. I annat fall finns det hälsorisker.

Krav och bestämmelser

Symbolen med glas och gaffel betyder att varan är i överensstämmelse med Förordning 1935/2004 om plastmaterial och produkter som kommer i direktkontakt med livsmedel.

Leverantören/producenten ska följa kraven enligt God Tillverkningssed (GMP = Good Manufacturing Practice) 2023/2006.

När varan uppfyller nedan krav får varan också marknadsföras i enlighet med förordning 10/2011:

  • krav om märkning.
  • krav om spårbarhet enligt 1935/2004.
  • krav om godkänt innehåll i 10/2011.

Vi rekommenderar våra kunder att begära en EG-försäkran från leverantörer eftersom testen enligt 1935/2004 och därmed glas och gaffel-symbolen, kan vara utfärdade med begränsningar som kan påverka användandet av produkten.

(EG-försäkran handlar om en överensstämmelse för en produkt på EUs inre marknad. Det innebär att tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten. För mer information, se mer på Livsmedelsverkets hemsida: Material i kontakt med livsmedel.)

Viktig information

Tänk på att glas- och gaffelsymbolen gäller under vissa förutsättningar:

  • Att ingen ytterligare information finns om produkten.
  • Att det råder normala förhållanden där produkten används.

Se upp med engångshandskar och feta livsmedel

Ska du hantera feta livsmedel som till exempel lax, makrill eller färs med engångshandskar? Då ska handskarna vara gjorda av nitril eller polyeten.

Engångshandskar i andra material som till exempel vinyl ska inte användas ihop med feta livsmedel. Vinylhandskar kan innehålla mjukgörare, så kallade ftalater som är hälsoskadliga. Vid kontakt med feta livsmedel kan ftalater vandra över; migrera till livsmedlet vilket inte är bra för den som sedan äter livsmedlet.