Städning vid risk för smitta

Eftersom bakterier och virus förökar sig ofta, är frekvent städning med noggranna städmetoder samt städkem och städredskap avgörande för att motarbeta smittor och bryta smittvägar.

Bakterier och virus är mikroorganismer som älskar fett och smuts - de sätter sig gärna i det. Samma sak är det med damm med vilket de enkelt får transport till andra miljöer. 

På beröringsställen och tagytor som handtag, ledstänger, hissknappar, pekskärmar, spolknappen på toaletten med flera finns det alltid mikroorganismer. Många trivs extra i fuktiga eller blöta miljöer.

Några hållpunkter för att städa vid risk för smitta

Använd skyddshandskar när du städar. De skyddar dig och bryter smittvägar. Byt dem ofta, framförallt mellan städobjekt. 

  • Damm virvlar uppåt så städa med öppna fönster om det går så att dammet vädras ut. Undvik dammsugning på hårda golv av samma anledning. Torrmoppa istället.
  • Se till att ha städmaterial av microfiber. Microfibern har en unik förmåga att samla upp bakterier och virus. Det sker via kapillärkraft när microfibern är fuktig och statisk funktion när fibern är torr. 
  • Byt städmaterial ofta - särskilt mellan olika städobjekt. (En microfiberduk i storleken 32x32 på en normalt smutsig yta behöver bytas ut efter ca 10-15 kvm. Ladda upp med många dukar. Detsamma gäller microfibermoppar - en 60 cm mopp räcker till ca 35-40 kvm innan den behöver bytas.)
  • Begränsa antalet städdukar per städobjekt. Använd en eller flera städdukar för toalettstolen respektive en eller flera för tvättvask och handtag.
  • Om du lägger städmaterial i rengöringslösning, lägg enbart oanvänt städmaterial däri. Lägg inte tillbaka en använd städduk eller mopp i lösningen.
  • Eftertorka ytor torra om du har städat med fuktiga/våta städmetoder. Detta gäller inte när du har applicerat ytdesinfektion som du istället ska låta torka in av sig självt under max en minut.
    Ytdesinfektionsmedel ska användas på kritiska ytor som tagytor. Låt det torka in. (Kolla först så att ytan tål ytdesinfektion.)

När du är klar - rengör och desinficera städutrustningen. Var uppmärksam på att skadade ytor på utrustningen betyder gömställen för mikroorganismer. Byta i så fall ut utrustningen. Detsamma gäller om städduken luktar illa.