Plastsäckar för smittat avfall

För att förpacka och transportera avfall som kommer från miljöer där det finns smitta krävs särskilda plastsäckar.

Det här gäller till exempel avfall från vårdmiljöer där patienter med smittfarliga sjukdomar som covid-19; coronavirus hanteras. 

Plastsäckarna ska uppfylla särskilda kriterier enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bland annat gäller detta för plastsäckar:

  • ska ha rivfasthållhet på minst 480 gram.
  • ska klara punkteringsstyrka på minst 165 gram.

Plastsäcken får inte fyllas med mer än 30 kg och ska förslutas på ett sätt som innebär att den inte kan öppnas och förslutas igen.

Vårt urval av plastsäckar här är godkända enligt riktlinjerna från MSB.