Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

EN 61482-1-1 / IEC 61482-1-1

Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar – Del 1-1: Provning
Metod 1: Bestämning av termiska egenskaper (ATPV eller EBT50) hos tyg och klädesplagg genom ljusbågeprovning
Testmetod 1A mäter den energi som plagget kan utsättas för innan värmeutvecklingen på insidan av plagget skulle motsvara en andra gradens brännskada. Värmeenergin som släpps igenom plagget mäts både under och efter testet.
Testmetod 1B används enbart för utvärdering av plaggets design eller för kontroll av effekten på plagget vid en olycka.
För att bli godkänt enligt EN 61482-1-1 måste materialen efter test påvisa mindre än 100 mm för kolning och max 2 sek innan materialet slocknar då eldkällan tagits bort.
Resultatet redovisas i ATPV/”Arc Thermal Performance Value” eller EBT50/”Breakopen Thershold Energy”.

EN 61482-1-2 / IEC 61482-1-2

Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar – Del 1-2: Provning
Metod 2: Bestämning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge
Till skillnad från EN 61482-1-1 ämnar Metod 2 till att verifiera ljusbådeskyddet hos ett plagg enligt definierade förutsättningar; strömstyrka 4kA eller 7kA.
Plaggen delas sedan in i klass 1 eller klass 2.
För att uppfylla kraven för en klass får plagget efter test inte uppvisa hålformation större än 5mm genom det innersta materiallagret, inte smälta eller droppa och inte heller ha en efterbrinntid över 2 sekunder. Uppmätt värmeenergin på insidan av plagget måste ligga under specificerat Stoll-värde; energi som orsakar andra gradens brännskada.


IEC 61482-2 - Arbete med spänning – Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

Del 2: krav
IEC 61482-2 definierar kraven för godkänt resultat för testning enligt EN 61482-1-1 och EN 61482-1-2.
Även krav på design och konstruktion av skyddskläder för ljusbågerisker definieras i IEC 61482-2.
Förutom värmeenergitesterna utvärderas ljusbågeskyddsplagg bland annat enligt följande parametrar;

  • Flamskyddsegenskaper
  • Rivstyrka
  • Brottstyrka

Allt material skall ha genomgått 5 tvättcykler före testningen.

Märkning sker med piktogram och antingen resultaten för Metod 1; ATPV/”Arc Thermal Performance Value” eller EBT50/”Breakopen Thershold Energy” eller med Metod 2; klass 1 eller klass 2.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.