Skyddskläder och EN-standarder

För att skydda användaren under en begränsad period kan skyddsdräkter - eller korttidsdräkter som de också kallas, användas. Utbudet av den här typen av dräkter är stort. Materialet de är gjorda av och materialets egenskaper är ofta vitt skilda.

Som hjälpmedel att bedöma det riktiga skyddet till en given miljö finns EN-standarder. Till exempel är alla kemikaliedräkter som utgångspunkt baserade på EN 340-standarden för skyddskläder. Den är uppdelad i sex typer – där var och en är knuten till en EN-standard (se nedan).

Skyddskläder märks därtill med symboler som kallas för piktogram. Dessa ska visa vad skyddsdräkterna skyddar mot och kan vara flera för en dräkt.

Typ 1 Gastäta skyddsdräkter EN 943-1 EN 943-2
Typ 1 Gastäta skyddsdräkter EN 943-1 EN 943-2
Skyddskläder för användning mot kemikalier i vätske- och gasform inkl. vätskeaerosoler och fasta partiklar.
Typ 2 Ej gastäta skyddsdräkter EN 943-1
Typ 2 Ej gastäta skyddsdräkter EN 943-1
Skyddskläder som bibehåller positivt inre tryck för att hindra att damm, vätskor och ånga tränger in.
Typ 3 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform EN 14605
Typ 3 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform EN 14605
Skyddskläder som är vätsketäta och skyddar mot starka och direkta strålar av vätskor och flytande kemikalier.
Typ 4 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform EN 14605
Typ 4 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform EN 14605
Skyddskläder som kan skydda mot indränkning av kemikalier i vätskeform, där volymen byggs upp på dräkten och bildar pölar och rinner på materialet.
Typ 5 Skyddskläder för användning mot fasta partiklar EN ISO 139821-1
Typ 5 Skyddskläder för användning mot fasta partiklar EN ISO 139821-1
Skyddskläder som ger skydd mot luftburna fasta partiklar.
Typ 6 Skyddskläder mot begränsat stänk EN 13034
Typ 6 Skyddskläder mot begränsat stänk EN 13034
Skyddskläder mot begränsat stänk av flytande kemikalier i vätskeform där ingen riktad stråle finns och ingen risk att vätska ansamlar sig på dräkten men där det kan finnas fin dimma av droppar i luften.

Exempel på piktogram för kombination med typ 1-6.

Skydd mot radioaktiv kontaminering
Skydd mot radioaktiv kontaminering
Skydd mot statisk elektricitet
Skydd mot statisk elektricitet
Skydd mot hetta och flamma
Skydd mot hetta och flamma
Skydd mot bekämpningsmedel
Skydd mot bekämpningsmedel
Skydd mot mikroorganismer
Skydd mot mikroorganismer
Andningsskydd (PAPR) kombinerad med huva eller hjälm
Andningsskydd (PAPR) kombinerad med huva eller hjälm