EN 533 eller EN 14116 - Skyddskläder mot hetta och flamma

Denna standard definierar kraven för material och kombinationer av material som används i plagg som skyddar mot hetta och flamma. Normen inriktar sig även till viss del mot färdigt plagg och inkluderar även vissa konstruktionskrav för denna typ av skyddsplagg. 

Skyddsegenskaperna som specificeras i EN ISO 14116 verifieras både före och efter maximalt antal tvättcykler som plagget är avsett att klara med bibehållen funktion.

De parametrar som kontrolleras i normen är bland annat;

  • Flamskyddsegenskaper
  • Brottstyrka (endast för färdigt plagg)
  • Rivstyrka (endast för färdigt plagg)
  • Sömstyrka (endast för färdigt plagg)

Materialet eller plaggets skyddande egenskaper redovisas genom att först ange vilket flamskyddsindex som uppfylls och sedan efter vilket tvättförfarande detta har verifierats.

Ex. ”EN ISO 14116 Index 2/5H/60” betyder att materialet/plagget klarar flamskyddsindex 2 efter 5 tvättcykler i 60 grader i hushållstvätt.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.