EN 531 eller EN 11612 - Skyddskläder – Kläder till skydd mot hetta och flamma

Det avsedda användningsområdet för plagg verifierade enligt EN ISO 11612 är alla typer av miljöer där det föreligger risk att bli exponerad för öppen flamma, smält metall eller extrem hetta.

För att uppfylla normen måste skyddsplaggen minst täcka kropp, hals, armar och ben. Dock kan även kompletterande utrustning såsom nackskydd, huvor, förkläden damasker, armskydd eller handskar verifieras och certifieras enligt EN ISO 11612.

Normen ställer flertalet specifika krav på konstruktion och design för att minimera risken för brännskador.

Egenskaper som kontrolleras i standarden är bland annat;

 • Härdighet mot hetta
 • Flamskyddsegenskaper
 • Brottstyrka / Rivstyrka
 • Sömstyrka
 • Vattenmotstånd – Valbart krav
 • Skydd mot konvektionshetta
 • Skydd mot strålningshetta
 • Skydd mot stänk av smält aluminium
 • Skydd mot stänk av smält järn
 • Skydd mot kontakthetta
 • Skydd mot termiska effekter av en ljusbåge händelse – Valbart krav

De flesta egenskaperna, med något undantag, verifieras efter tvätt. Detta för att säkerställa skyddet även när plagget inte längre är nytt.

De egenskaper som redovisas tillsammans med piktogrammet är Flamskyddsegenskaper, Skydd mot konvektionshetta, Skydd mot strålningshetta, Skydd mot stänk av smält aluminium, Skydd mot stänk av smält järn och Skydd mot kontakthetta.

För att bli godkänt måste plagget kunna klassificeras enligt Flamskyddskraven och minst en annan egenskap.