EN 1149-5 - Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper

Skyddskläder med antistatiska egenskaper; som minskar risken för urladdning av elektrisk energi, är avsedda att användas där det är fara att statiska gnistor kan antända brännbara substanser som t. ex. gas eller olja.
I standarden anges precisa krav på hur plagget skall vara utformat, till exempel skall metalldetaljer på utsidan av plagget vara täckta.

Prestandan som definieras och utvärderas av standarden är bland annat följande;

  • Elektriskt ytmotstånd
  • Elektriskt vertikalt motstånd

Certifieringen enligt EN 1149-5 ger ingen klassning; plaggets skyddsegenskaper är antingen godkända eller icke godkända.

De egenskaper som utvärderas i EN 1149-5 skall inte förväxlas med de som används för utvärdering och godkännande av ESD-produkter. EN 1149-5 bedömer plaggets funktion att skydda person i miljöer med potentiell explosionsrisk eller liknande medan ESD-utvärderingen avser att skydda utrustning mot elektrisk urladdning.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.