EN 1073-2 - Skyddskläder mot radioaktiva föroreningar

Del 2: Fordringar och provningsmetoder för icke ventilerade skyddskläder mot radioaktiva föreningar i partikelform

Denna norm avser skyddsplagg som täcker kropp, armar och ben. Övriga delar av kroppen skyddas med annan personlig skyddsutrustning.

De egenskaper som utvärderas är bland annat;

  • Nötningsmotstånd
  • Punkteringsmotstånd
  • Rivstyrka
  • Antändlighet
  • Läckage motstånd
  • Sömstyrka
  • Styrka

Plagget genomgår även ett praktiskt funktionstest med testpersoner där funktion och ergonomi kontrolleras.

EN 1073-2 anger ingen klassning av godkända plagg.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.