Livslängden på skyddshjälmar

En skyddshjälm väger oftast bara mellan 300–400 gram. En lätt sak att bära som ger stort skydd med andra ord. Var dock uppmärksam på hur länge du kan använda den.

Snabba fakta om skyddshjälmars livslängd

  • En skyddshjälm har en förväntad livslängd på max fem år och bör därför bytas ut efter denna period. Vissa typer av klätterhjälmar har en livslängd på upp till 10 år.
  • Används hjälmen utomhus där den utsätts för solens UV-strålar, eller i andra utsatta områden, försämras skyddsegenskaperna mycket snabbare. Då bör man byta ut hjälmen inom tre år. (Gäller ej alla typer av klätterhjälmar.) När det gäller fluorescerande hjälmar ska dessa bytas efter ett år.
  • Hjälmarnas livslängd framgår av respektive tillverkares bruksanvisning.

Kom ihåg att om en hjälm har utsatts för kraftigt tryck, slag eller fall från högre höjd skall den bytas omgående, även om det inte finns några synliga skador. En skadad hjälm ger aldrig tillräckligt skydd.

Snabba fakta om skyddshjälmars passform

  • Skyddshjälmens inredning (exempelvis svettband) ska justeras så att den passar användaren. Med eller utan hakrem ska den sitta fast på huvudet när du rör dig. Sitter hjälmen korrekt uppnås optimalt skydd. 
  • När det gäller skyddshjälmar skall man vara uppmärksam på att avståndet mellan huvudets toppunkt och hjälmskalets insida är minimum 25 mm och max 50 mm. Det ger ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan hjälmskal och huvud.
  • Hakremmen på en skyddshjälm certifierad enl EN 397 ska utlösas vid > 25 daN (ca 25 kg) och för en klätterhjälm certifierad enl EN 12492 < 50 daN (ca 50 kg). Detta för att om du faller vid bergsklättring kan stenar komma fallande efter och bäraren kan utsättas för flera slag pendelrörelsen som ofta uppstår vid fall. Då är det bra om hjälmen sitter kvar på huvudet.

För skyddshjälmar finns det lägen då bäraren måste kunna dra bort huvudet vid till exempel risken att klämmas fast.

Industrihjälmar med hög skyddsförmåga godkända enligt EN 14052

  • Industrihjälmar med hög skyddsförmåga erbjuder större skydd mot fallande föremål, skydd mot slag från sidan och skydd mot penetration av en plattare föremål.
  • De innehåller ett rotationstestsystem för att säkerställa att hjälmen förblir på bärarens huvud.
  • Hjälmen har samma flambeständiga egenskaper och erbjuder samma frivilliga skydd mot andra risker med undantag av sido styvhet (LD) som på vanliga skyddshjälmar godkända enl EN 397.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.