Vad är skillnaden på arbetskläder och skyddskläder?

Undrar du om rätten till arbetskläder via jobbet? Det beror på om du behöver arbetskläder eller skyddskläder.

Kläder på arbetsplatsen delas upp i två typer - arbetskläder respektive skyddskläder. Indelningen mellan dem är betydande dels för din egen säkerhet, dels för din eventuella rätt till kläder via jobbet.

→ Alla kläder & skydd

Skillnaden mellan arbetskläder och skyddskläder

  • Arbetskläder är alla "vanliga" plagg som till exempel en jacka, tröja, byxa, kavaj eller uniform. Om en logotyp sätts på och kanske även ett personnamn, kallas kläderna dessutom för profilkläder.
  • Skyddskläder är skilda från arbetskläder via funktion och egenskaper. De räknas in under det som kallas för personlig skyddsutrustning. Det vill säga de ska kunna minimera risker för din säkerhet och hälsa på jobbet genom yttre påverkan. Skyddsfunktionen i sig ska vara bekräftad via certifiering enligt normer som EU tagit fram.

Exempel på skyddskläder är bland annat varselplagg eller Hi-Vis kläder. Den här typen av kläder ska göra att du syns i exempelvis trafikerade arbetsmiljöer.

Det finns också skyddskläder som skyddar mot hetta, kemikalier, gnistor eller olika partiklar. Materialet i dessa kläder har utvecklats och valts ut specifikt för att minimera den eller de specifika risker du utsätts för.

Vilka kläder har du rätt till via jobbet?

Rätten till kläder genom arbetet hör ihop med om du behöver personlig skyddsutrustning på din arbetsplats och finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Din arbetsgivare ska först ha genomfört en riskbedömning av arbetsplatsen för att identifiera vad som krävs för att förhindra och minimera riskerna för dig som anställd.

  • Finns det behov av personlig skyddsutrustning ska arbetsgivaren se till att du får den utrustningen.
  • Arbetsgivaren ska bekosta din personliga skyddsutrustning. 

I dessa fall kan det vara tal om personlig skyddsutrustning i form av skyddskläder. Du som anställd är i din tur skyldig att använda den utrustningen och/eller kläderna under arbetstid.

Arbetskläder å andra sidan, har ingen skyddande funktion. Arbetsgivare måste därför inte stå för eller förse anställda med dessa.

Självklart kan det finnas ett behov av ett gemensamt eller till och med propert utseende bland anställda via arbetskläder eller profilkläder. Men det finns inget som reglerar att arbetsgivaren ska stå för dessa plagg såvida inte detta står skrivet i företagets klädpolicy, inklusive vem som ska bekosta dem.

Tänk på, använder du kläder du fått från jobbet även privat ska de förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Ta reda på mer på Skatteverkets hemsida.

Relaterade produkter

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.