För städleverantörer - CleanPilot Direct

Webbportalen CleanPilot Direct ger dig en översikt över varje enskilt städprojekt och data i realtid.

I portalen kan du enkelt organisera uppgifter, göra ändringar och hantera beställningar och feedback från kunder på ett effektivt sätt.

Som ansvarig distribuerar du en digital och skräddarsydd städplan till varje lokalvårdares surfplatta. Därifrån hanterar och dokumenterar var och en sitt arbete som du kan följa. Rapporter uppdateras automatiskt och finns tillgängliga i portalen.

På så vis kan även fastighetsförvaltare analysera data och ta fram förbättringsåtgärder. Förvaltare kan definiera olika dashboards utifrån specifika nyckeltal kopplade till respektive städprojekt, såsom utförda uppgifter, avvikelser och INSTA-kontroller.

Fördelar och vinster

 • Digitaliserad standard för alla städobjekt.
 • Enkelt att uppdatera och publicera digitalt.
 • Förenklad kommunikation.
 • En samlad plats för översikt över alla städobjekt.
 • Förenklad INSTA800 – kvalitetsarbete.
 • Förenklad kundhantering.
 • Underlag för optimering och förbättring.
 • Löpande dokumentation.
 • Lägre sjukfrånvaro.
 • Förenklad vikarie och resurshantering.
 • Mera städ-/servicetjänster för pengarna.
 • Extrauppgifter som kan debiteras.