Gasdetektorer och simulering

I riskfyllda arbetsmiljöer går det inte att se, höra, känna eller lukta sig till faror som syrebrist, giftiga eller explosionsfarliga ämnen eller gaser. Arbete i sådan miljö kräver att du kompletterar dina sinnen med en gasdetektor.

Bärbara gasdetektorer kan användas för kontinuerlig mätning av faror som syrebrist, explosionsfara och giftiga gaser. De kan larma så snart en viss förutbestämd nivå är nådd.

Beroende på vilka sensorer gasdetektorn är utrustad med kan den simultant mäta exempelvis:

  • Syrebrist eller syreöverskott.
  • Farliga nivåer av explosionsfarliga gaser eller ångor.
  • Exponering av giftiga gaser.

Explosiva atmosfärer och elektriska apparater för explosiva atmosfärer är styrda av olika grupper vad det gäller EN-standarder. Utöver detta är en del av produkterna inom gasdetektorer MED/SOLAS-godkända* samt godkända enligt ATEX**.

* SOLAS: Safety Of Life At Sea, konvention om säkerhet till sjöss

** ATEX: ett direktiv om säker utrustning och arbetsmiljö där det finns risk för explosionsfarliga blandningar.

Användningsområde för gasdetektor

Det finns flera typer av arbetsmiljöer där gasdetektorer gör stor nytta. Exempelvis då jobb ska utföras i trånga utrymmen där farorna är osynliga och där du inte heller känner av dem med doftsinnet. Se exempel:

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.